Homeopati är vad det heter.

Ordet homeopati kommer från grekiskan och betyder lika lidande. Ett medel som i svag dos kan bota en sjuk individs symtom ger upphov till samma symtom hos en frisk individ i stark dos.

Homeopatins uppkomst

På 1700-talet lade Samuel Hahnemann grunden för ett nytt läkesystem, homeopati.

De homeopatiska medlen

Är alla prövade på friska människor, symtomen de får av medlet, både mentalt och fysiskt, registreras som läkemedelsbilden av det prövade ämnet. Många medel är också kliniskt prövade. Symtomen graderas även efter hur många som fått samma symtom. Har alla i prövningsgruppen fått samma symtom är det ett starkt symtom på det medlet. Medlen kommer främst från växtriket, mineraler och animaliska produkter. 

Framställning av medel

Tillverkningen av medlen är mycket noggrann och måste ske i ett labratorium och enligt den teknik som Hahnemann tagit fram. Alla medel finns i olika styrkor och kallas potenser för att de verkar mer kliniskt med ökad spädning.

Framställning av homeopatiska medel: https://www.youtube.com/watch?v=oew8mkV1d6Q

En homeopatisk potens är en lösning som framställts genom iaktagande av en noggrant fastställd procedur bestående av en rad utspädningar och skakningar.

Alla homeopatiska medel som säljs i Sverige är godkända av läkemedelsverket: 

https://lakemedelsverket.se/malgrupp/Foretag/Homeopatiska-lakemedel

Hur verkar homeopati

Med det homeopatiska medlet ger man kroppen ett stimuli att börja självläka. Man ska inte ge homeopatmedel längre än vad som behövs.

Biverkningar 

Medlet är svagt och ger inga biverkningar. Det ger en retning till kroppen att läkas.

Förstförsämringen

kommer av att homeopati, som många andra alternativa metoder, hjälper kroppen att ta fram problemet så att det kan läkas ut.

Man läker enligt följande:

-inifrån och ut, ex astma där eksem var grund blir eksemet värre och andningen bättre.
-uppifrån och ner, först ska man må bra mentalt.
-sist in först ut, de botas i omvänd ordning mot hur de uppträdde från början. 
-från viktiga till mindre viktiga organ, där medlet behövs mest verkar det först.

Det är viktigt att observera att det går i rätt riktning när man behandlar sin djurpatient.

Samuel Hahnemann

gallery/20190519-103730_jah448_3886
gallery/20190519-104547_jah448_3894