DJURHOMEOPATEN

Katarina Ahlström

Välkommen till
Katarina Ahlströms
praktik!

KONSULTATION PÅ DISTANS

Klassisk homeopati för ditt djur och dig själv.

 

Över 20 års erfarenhet av klassisk homeopati på djur och människor

SKER VIA TEL OCH MAIL

EN KONSULTATION

 

Vid bokning vill jag veta vad ni söker för. Vid konsultationen är allt om djuret viktigt att veta.
Hur länge problemet funnits, orsak, tidigare åtgärder.
Djurets sjukhistoria, inte bara vad djuret lidit av utan också hur individen uppträder mentalt och visar vad vill med sitt kroppsspråk vid lidande.
Finns rädslor, hur uppträder djuret med andra djur och mot människor.
Blir djuret stimulerat på rätt sätt för sina behov och hur ser miljön ut. Aptiten och törsten.
Beroende på vad problemet är kommer frågeställningen därefter. Många gånger får man fråga och fråga tills det kommer fram saker som kan vara viktiga för val av medel.

 

En homeopat frågar mycket och ibland kan tyckas om konstiga saker.

 

Ju mer en ägare kan berätta  och känner sitt djur ju bättre möjlighet har jag att finna rätt medel.

 

Hela tiden tittar man på det typiska för individen. Har använt samma medel mot olika åkommor och olika medel mot samma åkomma. Man tittar på vad som är typiskt för individen i relation till vad som är typiskt för medlet. 

Det finns tusentals medel, alla med egen symtombild. De största medlen kan ha upp till 2000 olika symtom på sig. Ett symtom kan täcka flera hundra olika medel.

 

Nej, kan inte ordinera medel efter vad sjukdomen heter som många verkar tro när de frågar vad de ska ge för en viss sjukdom. Klassisk homeopati fungerar inte så, man behandlar individen inte sjukdomens namn